S*Elfames

registrerades som stamnamn 2005-04-04
& innehavs av mig
Maria "Mia" Adsten

Själva namnet Elfame fann jag på en sida över myter och folktro runt på de Brittiska öarna. Från allra
första början så var det inte just Elfame som var det självklara namnet utan det var Banshee som jag
helst av allt ville ha som stamnamn. Men då det var upptaget redan så kom jag på att Elfame nog inte
var ett så dumt val trots allt.